top of page

Logistik/Lager

Logistik/lager grunde søges i forskellige områder:

Olrik Investment søger aktivt efter logistik- og lagergrunde i flere forskellige områder, herunder Storkøbenhavn, Nordsjælland og Trekantområdet. Deres ekspertise i at identificere egnede grunde og faciliteter sikrer, at investorer og virksomheder får adgang til de bedste muligheder for deres behov.

 

Logistik/lager brownfield ejendomme i Kolding:

Udover at søge efter grunde søger Olrik Investment også efter brownfield-ejendomme i Kolding. Disse ejendomme repræsenterer muligheder for genanvendelse eller ombygning af eksisterende strukturer til logistik- og lagerformål. Olrik Investments ekspertise i at evaluere og udnytte potentialet i sådanne ejendomme sikrer værdifulde investeringsmuligheder.

 

Logistik ejendomme sale/lease back ved Århus:

Olrik Investment faciliterer også transaktioner vedrørende logistikejendomme i nærheden af Århus gennem sale/lease back-arrangementer. Denne form for aftale giver virksomheder mulighed for at frigøre kapital bundet i ejendomsaktiver og samtidig opretholde brugen af faciliteterne til logistikformål. Olrik Investment sikrer en smidig og effektiv proces for både sælgere og købere.

 

Minimum 10.000 kvadratmeter grund til logistik:

Udover at lede efter eksisterende ejendomme og brownfield-ejendomme søger Olrik Investment også aktivt efter store grunde til logistikformål. Disse grunde, der er på mindst 10.000 kvadratmeter, giver investorer og virksomheder mulighed for at opføre skræddersyede faciliteter til deres logistikbehov. Olrik Investments ekspertise i at identificere egnede grunde sikrer, at kunderne får adgang til optimale muligheder for deres logistikprojekter.


bottom of page